GO Blog | EF Blog Netherlands
Het laatste nieuws over reizen, taal en cultuur door EF Education First
Menu

Waarom het niveau van Engels zo belangrijk is per land

Waarom het niveau van Engels zo belangrijk is per land

Engelse taalvaardigheden zijn belangrijk omdat ze mensen toegang geven tot een breder scala aan informatie, een meer divers, internationaal netwerk en meer kansen op werk dan ooit tevoren. Ze zijn ook van belang op nationaal niveau omdat ze ons veel kunnen vertellen over het niveau van innovatie, het concurrentievermogen en de toekomstperspectieven van een land.

In EF Education First’s 2022 English Proficiency Index (EF EPI), hebben we testgegevens van 2,1 miljoen volwassenen verzameld en gebruikt om landen te rangschikken naar hun Engelse taalvaardigheden.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen van het verslag van dit jaar:

  • Engelse taalvaardigheid vergroot de verbondenheid van een samenleving; uit het rapport blijkt dat plaatsen met een hogere kennis van het Engels eerlijker en opener zijn.

  • De Engelse niveaus in Europa zijn nog steeds de hoogste ter wereld en blijven vooruitgaan, waarbij de groepen met een lager niveau hun achterstand inhalen.

  • Het regionale gemiddelde van Azië daalde licht door lagere scores in China en de Filippijnen. De meeste landen verbeterden echter enigszins en kwamen in een hogere vaardigheidsgroep terecht.

  • De niveaus in Latijns-Amerika behoren tot de snelst groeiende ter wereld, maar jongeren in de regio hebben hun scores sinds 2020 aanzienlijk zien dalen. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de lange schoolsluitingen tijdens de pandemie.

  • Hoewel de regionale score van Afrika stabiel is gebleven, blijven er aanzienlijke verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen en tussen verschillende leeftijdscohorten.

  • Het niveau in het Midden-Oosten is de afgelopen tien jaar niet veel veranderd. De gendergerelateerde vaardigheidskloof is echter enigszins afgenomen in de regio.

De resultaten van dit jaar bevestigden ook enkele verhelderende correlaties tussen niveaus van Engels en grotere connectiviteit, hogere niveaus van innovatie en technologische toepassing, en sociale mobiliteit.

Op individueel niveau vielen ook de volgende bevindingen op:

  • Vorig jaar waren mannen wereldwijd voor het eerst beter in Engelse taalvaardigheid dan vrouwen. Mannen scoren nu weer hoger dan vrouwen in elke regio van de wereld en in twee derde van de onderzochte landen, hoewel die verschillen in sommige gevallen klein zijn.

  • De Engelse taalvaardigheid is sinds 2015 onder alle cohorten boven de 25 aanzienlijk gestegen, maar neemt af onder het jongste cohort.

  • Engels verhoogt het economisch concurrentievermogen. Organisaties met operationele vaardigheid in het Engels zijn in staat meer divers talent aan te trekken en ideeën uit een groter aantal bronnen te putten. Individuele Engelstaligen zijn beter in staat om zowel intern als internationaal samen te werken.

  • Het niveau van de Engelse taalbeheersing is hoger in grote steden dan op het platteland, maar de best presterende stad van een land is zelden de hoofdstad.

Hoewel de bevindingen van het EF EPI niet het hele verhaal vertellen, is het wel een belangrijk verhaal: een hoog niveau van Engelse taalbeheersing is onlosmakelijk verbonden met een toekomst die welvarend, verbonden en gezond is.

Zij onderstrepen ook het cruciale belang van vaardigheden die individuen, bedrijven en samenlevingen internationaal beter met elkaar verbonden maken en hen in staat stellen zich aan te passen aan de steeds snellere technologische veranderingen.

Zoals het EF EPI-verslag van 2022 aangeeft:

"Talen verbinden ons. Zij zijn het medium waarmee wij ideeën delen, kennis bewaren en cultuur creëren. Dit geldt voor elke taal, maar omdat zoveel mensen Engels spreken, kan het de komende tien jaar een krachtige motor zijn voor dialoog, diversiteit en integratie, als iedereen maar gelijke kansen krijgt om het te leren.”

Voor volledige nationale ranglijsten en een analyse van het verband tussen de Engelse vaardigheden van je land en zijn economie, innovatieniveau en connectiviteit, ga naar www.ef.com/epi.

Contribute to your country’s EF EPI rankingTest your English
Ontvang het laatste nieuws over reizen, talen en cultuur in de GO-nieuwsbriefAanmelden

Test je Engels in een paar minuten

Lees meer