Privacybeleid

1. Onze betrokkenheid bij uw privacy

EF Education First Ltd. (“EF”), Haldenstrasse 4, 6006 Luzern, Zwitserland is de beheerder van de persoonlijke informatie die u aan ons vrijgeeft. Zij zijn daardoor volledig verantwoordelijk voor uw persoonlijke informatie onder de van toepassing zijnde wetgeving. De Nederlandse organisatie EF Education B.V. is de verwerker van de persoonlijke informatie en zal deze data verwerken uit naam van EF.

EF Education B.V. ("EF") stelt alles in het werk om de privacy van onze klanten te beschermen. Het EF privacybeleid (het "Privacybeleid") is van toepassing op alle persoonsgegevens die door ons, zowel offline als online, met inbegrip van persoonsgegevens die worden verzameld of verkregen via onze websites (onze "Websites"), via mobiele sites, applicaties, widgets en andere mobiele interactieve functies (gezamenlijk onze "Apps"), via onze officiële Pagina's voor Sociale Media die wij beheren (onze "Pagina's voor Sociale Media") en via e-mailberichten in HTML-opmaak die wij naar u verzenden (gezamenlijk, daaronder begrepen de Pagina's voor Sociale Media, Apps en Websites, de "Sites"). Door onze Sites te bezoeken accepteert u en stemt u in met de inhoud van dit Privacybeleid. Indien u niet instemt met een of meer voorwaarden of onderdelen van dit Privacybeleid, dient u de Sites niet te gebruiken of geen persoonsgegevens in te vullen.

2. Persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

"Persoonsgegevens" zijn gegevens die verband houden met u als geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals:

 • Naam
 • Gebruikersnaam
 • Postadres (daaronder begrepen factuur- en verzendadres)
 • Telefoonnummer (daaronder begrepen mobiele en privételefoonnummers)
 • E-mailadres
 • Creditcard- en bankpasnummer
 • Profielfoto
 • ID van account voor sociale media
 • Land van verblijf
 • IP-adres
 • Naam en adres onderwijsinstelling
 • Naam en adres bedrijf
 • Opleidingen en scholingscursussen van voorkeur
 • Voorkeuren
 • Browser- en apparaatgegevens
 • Gegevens van serverlogbestanden
 • Gegevens die via cookies, pixeltags en andere technologieën zijn verzameld
 • Gegevens over App-gebruik
 • Demografische gegevens en andere gegevens die u verstrekt
 • Locatiegegevens
 • Samengevoegde gegevens

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij en onze service providers kunnen Persoonsgegevens op allerlei manieren verzamelen, zoals:

 • Via de Sites: wij kunnen Persoonsgegevens via de Sites verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of een aankoop doet.
 • Offline: wij kunnen Persoonsgegevens van u offline verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met de klantenservice.
 • Via andere bronnen: wij kunnen uw Persoonsgegevens ontvangen van andere bronnen, zoals openbare databases, gezamenlijke marketingpartners, platforms voor sociale media, personen waarmee u vrienden bent of personen met wie u anderszins bent verbonden op platforms voor sociale media, en andere derde partijen. Als u bijvoorbeeld ervoor kiest om uw account voor sociale media te koppelen aan uw Websiteaccount, worden bepaalde Persoonsgegevens van uw account voor sociale media met ons gedeeld. Deze kunnen Persoonsgegevens bevatten die onderdeel zijn van uw profiel of van het profiel van uw vrienden.
 • Via uw browser of apparaat: bepaalde gegevens worden door de meeste browsers of automatisch via uw apparaat verzameld. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische doeleinden en om ervoor te zorgen dat de Sites naar behoren werken.
 • Via serverlogbestanden: uw "IP-adres" is een nummer dat automatisch door uw internet provider wordt toegewezen aan de door u gebruikte computer of het door u gebruikte apparaat. Een IP-adres wordt geïdentificeerd en automatisch geregistreerd in onze serverlogbestanden zodra een gebruiker de Sites bezoekt, samen met het tijdstip van het bezoek en de bezochte pagina('s).
 • Gebruik van cookies: met cookies kan een webserver gegevens overbrengen naar een computer of apparaat voor registratie en andere doeleinden. Raadpleeg ons cookiebeleid voor uitgebreide informatie over welke cookies wij gebruiken en voor welk doel. Als u niet wilt dat gegevens over u via cookies worden verzameld, kunt u de instelling op uw webbrowser aanpassen waarmee u het gebruik van cookies kunt accepteren of weigeren.
 • Via uw gebruik van een App: wanneer u een App downloadt en gebruikt, kunnen wij en onze serviceproviders op basis van uw apparaatnummer gegevens over het App-gebruik volgen en verzamelen, zoals de datum en het tijdstip waarop de App op uw apparaat toegang krijgt tot onze servers en welke gegevens en bestanden zijn gedownload naar de App op basis van uw apparaatnummer.
 • Van u: gegevens zoals geboortedatum, geslacht en postcode alsmede andere gegevens, zoals communicatiemiddel van uw voorkeur, kunnen worden verzameld wanneer u deze gegevens vrijwillig verstrekt.
 • Fysieke locatie: wij kunnen de fysieke locatie van uw apparaat verzamelen.

In sommige gevallen kunnen wij een betaalservice van een derde gebruiken om aankopen te verwerken en/of via de Sites gedoneerde bedragen te innen. In dergelijke gevallen kunnen uw Persoonsgegevens worden verzameld door deze derden en niet door ons. U valt dan onder het privacybeleid van deze derden en niet onder ons Privacybeleid. Wij hebben geen zeggenschap over en zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik of de openbaarmaking van uw Persoonsgegevens door deze derden.

Hoe gebruiken wij persoonsgegevens?

Wij kunnen Persoonsgegevens gebruiken:

 • Om uw vragen te beantwoorden en uw verzoeken uit te voeren, zoals het toesturen van nieuwsbrieven of het reageren op uw vragen en opmerkingen.
 • Om u administratieve informatie toe te sturen, bijvoorbeeld informatie over de Sites en wijzigingen in onze voorwaarden, bepalingen en beleidsregels. Omdat deze informatie belangrijk kan zijn voor uw gebruik van de Sites, kunt u zich niet afmelden voor de ontvangst van deze berichten.
 • Om uw aankoop en/of donatie te voltooien en af te handelen, bijvoorbeeld het verwerken van uw betalingen, het doen bezorgen van uw bestelling, het communiceren met u over uw aankoop, en het bieden van gerelateerde klantenservice.
 • Om u updates en aankondigingen over onze producten, promoties en programma's te bieden en u uitnodigingen voor deelname aan speciale programma's te sturen.
 • Om het mogelijk te maken dat u contact opneemt met andere gebruikers of dat deze contact opnemen met u via de Sites, wanneer dat is toegestaan op de desbetreffende Site.
 • Om toe te staan dat u deelneemt aan prikborden, chats, profielpagina's, blogs en andere services waarop u informatie en materiaal kunt plaatsen (daaronder begrepen onze Pagina's voor Sociale Media).
 • Voor onze zakelijke doeleinden, zoals het analyseren en beheren van onze activiteiten, marktonderzoek, audits, de ontwikkeling van nieuwe producten, de uitbreiding en verbetering van onze Sites, de verbetering van onze services en producten, de identificatie van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes, de afstemming van de ervaring en content op Sites op basis van uw eerdere activiteiten op de Sites, de meting van klanttevredenheid en de verstrekking van klantenservice (zoals de oplossing van problemen van klanten).
 • Wij gebruiken informatie die door browsers of uw apparaat is verzameld voor statistische doeleinden, en om er voor zorg te dragen dat de Sites naar behoren functioneren.
 • Voor gedetailleerde informatie over de doeleinden waarvoor wij cookies gebruiken, zie ons cookiesbeleid cookiesbeleid.
 • Wij kunnen de fysieke locatie van uw apparaat gebruiken om u te voorzien van gepersonaliseerde locatie-gebaseerde diensten en content. We kunnen de fysieke locatie van uw apparaat, gecombineerd met informatie over welke advertenties u heeft bekeken en andere informatie die wij verzamelen, delen met onze marketingpartners om hen in staat te stellen om u te voorzien van meer gepersonaliseerde content en om de effectiviteit van reclamecampagnes te bestuderen.
 • Waar wij dit nodig of gepast achten: (a) onder toepasselijke wetgeving, daaronder begrepen wetten buiten uw land van verblijf; (b) om te voldoen aan juridische procedures; (c) om te reageren op verzoeken van publieke en overheidsinstellingen, daaronder begrepen publieke en overheidsinstellingen buiten uw land van verblijf; (d) om de nakoming van onze voorwaarden af te dwingen; (e) om onze activiteiten of die van onze gelieerde ondernemingen te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid en eigendommen en/of die van onze gelieerde ondernemingen, u of anderen te beschermen; en (g) om ons in staat te stellen beschikbare redres- of verhaalsmogelijkheden te benutten of mogelijk door ons te lijden schade te beperken.
 • Uw persoonsgegevens worden door EF zowel binnen als buiten de EU/EER/Zwitserland verwerkt, met name voor de afronding van uw boeking, de levering van de door u bestelde producten en services (daaronder begrepen reisverzekeringdekking), klantenservice en marketingactiviteiten. Omdat onze servers zich in de VS bevinden, onze sales teams zich in lokale kantoren wereldwijd bevinden, ons hoofdkantoor is gevestigd in Zwitserland, en de scholen waar de studenten kiezen om onderwijs te volgen ook in lokale kantoren wereldwijd gevestigd zijn, kunnen wij uw persoonlijke gegevens mogelijk ook delen met onze zakelijke partners, claims handlers en zakelijke partners, zowel binnen als buiten de EU/EER/Zwitserland. De zakelijke partners waar wij informatie mee delen zijn alleen degenen die toegang moeten hebben tot de persoonlijke informatie om de order te kunnen verwerken die u op de Sites hebt geplaatst, zoals transportassistentie, huisvesting of scholen, en zij zullen alleen de informatie ontvangen die nodig is voor dat doel. Geen enkele zakelijke partner zal uw Persoonsgegevens ontvangen voor hun eigen marketingdoeleinden. EF verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de bescherming van de privacy en de wetgeving inzake gegevensbescherming. U dient te beseffen dat veel landen buiten de EER niet dezelfde juridische bescherming bieden voor uw persoonsgegevens als landen binnen de EER. Overdrachten worden uitgevoerd conform de toepasselijke wetgeving. Wij treffen dan ook alle benodigde maatregelen om ervoor te zorgen dat betrokken derden een passend beschermingsniveau zullen bieden. Toekomstige hosting-/verwerkingsorganisaties die wij inschakelen in verband met de Sites, worden verplicht om hetzelfde te doen.

3. Beveiliging

Wij nemen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om Persoonsgegevens onder ons beheer te beschermen. Helaas kunnen wij niet garanderen dat gegevensoverdracht via Internet of een gegevensopslagsysteem 100% veilig is.

Indien u reden heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (omdat u bijvoorbeeld het idee heeft dat een van uw accounts bij ons in verkeerde handen is gevallen), dient u ons direct op de hoogte te stellen van het probleem door contact met ons op te nemen op de wijze als is omschreven in het gedeelte "Contact opnemen".

4. Toegang, Aanpassing en Keuzes

Wij bieden u veel keuzeopties voor ons gebruik en onze openbaarmaking van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

 • Indien u op enig moment geen marketingberichten van ons meer wilt ontvangen, kunt u dit het eenvoudigst aangeven via de afmeldingsfunctie in het marketingbericht dat u hebt ontvangen. U kunt ons dit ook laten weten door ons een e-mail te sturen, ons te bellen of ons te schrijven via de onderstaande contactgegevens in het gedeelte "Contact opnemen". In uw verzoek kunt u aangeven dat u geen marketingberichten van ons meer wilt ontvangen.
 • Bovendien maken wij uw Persoonsgegevens niet openbaar aan derden, daaronder begrepen onze dochterondernemingen, ten behoeve van direct marketing door die derden, indien wij een verzoek van u hebben ontvangen en verwerkt inhoudende dat uw Persoonsgegevens niet voor dat doeleinde met derden mogen worden gedeeld. Indien u een dergelijk verzoek wilt indienen, kunt u ons dat laten weten via het formulier "Contact opnemen". Geef duidelijk aan dat uw Persoonsgegevens niet aan onze dochterondernemingen en/of andere derden openbaar mogen worden gemaakt ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.
 • Let er op dat wijzigingen mogelijk niet direct van kracht zijn. Wij doen ons best om uw verzoek(en) zo snel als redelijkerwijs haalbaar is te verwerken, doch in elk geval uiterlijk dertig dagen nadat wij uw verzoek hebben ontvangen. Als u zich afmeldt voor de ontvangst van onze marketingberichten, kunnen wij u nog altijd belangrijke administratieve berichten sturen. U kunt zich niet afmelden voor de ontvangst van administratieve berichten.
 • Als u uw eerder aan ons verstrekte Persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren, bijwerken, wissen of verwijderen, of anderszins ons gebruik daarvan wilt beperken, kunt u het formulier "Contact opnemen" gebruiken en uw verzoek daar duidelijk in omschrijven. Maak in uw verzoek duidelijk welke gegevens u wilt wijzigen, of u uw Persoonsgegevens wilt laten verwijderen uit onze database of hoe u ons gebruik van uw Persoonsgegevens anderszins wilt beperken.
 • Wij proberen zo snel als redelijkerwijs haalbaar te voldoen aan uw verzoek. Ondanks onze inspanningen kunnen er in onze databases en andere bestanden restgegevens achterblijven die niet worden verwijderd of gewijzigd. Bovendien kunnen wij bepaalde gegevens voor archiveringsdoeleinden bewaren en/of transacties afronden die u hebt gestart voordat u verzocht om wijziging of verwijdering. (Wanneer u bijvoorbeeld een aankoop doet of aan een promotie deelneemt, kunt u de verstrekte Persoonsgegevens pas wijzigen of verwijderen nadat die aankoop of promotie is voltooid.)

5. Sites Van Derden

Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op en wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy, de informatie of andere praktijken van derden, daaronder begrepen derden die een site exploiteren waarnaar Sites van EF een koppeling bevatten. Indien Sites van EF een koppeling bevatten, betekent dit niet dat de gekoppelde site door ons of onze gelieerde ondernemingen wordt onderschreven of ondersteund.

Wij kunnen u bovendien toegang bieden tot functionaliteiten van derden waarmee u content kunt plaatsen in uw account(s) voor sociale media. Alle informatie die u via deze functionaliteit verstrekt, valt onder het toepasselijke privacybeleid van de desbetreffende derde, en niet onder ons Privacybeleid. Wij hebben geen zeggenschap over en zijn niet verantwoordelijk voor gebruik door derden van informatie die u via gebruik van deze functionaliteit verstrekt.

Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de beleidslijnen en praktijken inzake de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van gegevens (daaronder begrepen praktijken inzake gegevensbescherming) van andere organisaties, zoals Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM of enige andere app-ontwikkelaar, app-provider, provider van platforms voor sociale media, provider van besturingssystemen, provider van draadloze services of apparaatfabrikant, daaronder begrepen Persoonsgegevens die u via of in verband met de Apps of onze Pagina's voor Sociale Media openbaar maakt aan andere organisaties.

6. Bewaartermijn

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor het realiseren van de doeleinden in dit Privacybeleid.

7. Gebruik Van Sites Door Minderjarigen

Als u jonger dan zestien jaar bent, dient u de voorwaarden van dit Privacybeleid met uw ouder(s) of voogd door te nemen zodat u beiden zeker weet dat u deze begrijpt. Indien wij constateren dat wij zonder toestemming van een ouder of voogd gegevens hebben verzameld van een persoon die nog geen zestien jaar is, verwijderen wij deze gegevens zo snel als mogelijk en kunnen wij de toegang van die persoon tot de betreffende website blokkeren.

Wij bieden kinderprogramma's aan die door volwassenen kunnen worden aangeschaft. Ter bescherming van de privacy van kinderen hebben wij toestemming nodig van ouders die een reservering willen plaatsen of die een brochure willen bestellen voor een van deze programma's voor gebruikers die nog geen zestien jaar zijn.

8. Gevoelige Gegevens

In het algemeen vragen wij u om geen gevoelige Persoonsgegevens naar ons toe te sturen of aan ons openbaar te maken (bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of andere overtuigingen, gezondheid of medische conditie, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond) op of via de Sites of anderszins. In specifieke uitzonderingsgevallen, zoals bij verzekeringsverzoeken, kunnen wij u duidelijk maken hoe u dit veilig kunt doen.

9. Wijzigingen In Dit Privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid wijzigen. Bekijk de datum bij "Laatst bijgewerkt" boven aan de pagina als u wilt weten wanneer dit Privacybeleid voor het laatst is herzien. Wijzigingen in dit Privacybeleid worden van kracht wanneer wij het herziene Privacybeleid op een Site hebben geplaatst. Indien u de Sites gebruikt na deze wijzigingen, betekent dit dat u het herziene Privacybeleid accepteert.

10. Contact Opnemen

Als u vragen, opmerkingen of zorgen over dit Privacybeleid heeft, kunt u contact met ons opnemen. U hebt het recht om ons te laten weten:

 • dat wij in de toekomst geen contact meer met u mogen opnemen;
 • dat u wilt weten welke gegevens over u wij in ons bezit hebben, of dat u een kopie van de Persoonsgegevens over u in ons bezit wilt hebben (wanneer wij u de gewenste gegevens verstrekken, kunnen wij administratiekosten aan u in rekening brengen voor onze tijd en portokosten alsmede kosten voor het verwerken of opvragen van de gegevens);
 • dat u van mening bent dat Persoonsgegevens over u die in ons bezit zijn onjuist, onvolledig, verouderd of irrelevant zijn.

Als u vragen, opmerkingen of zorgen over onze privacypraktijken of onze naleving van de wet heeft, kunt u contact met ons opnemen door hier te klikken of door een brief te sturen naar het onderstaande adres: EF Education B.V., De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam.