GO Blog | EF Blog Netherlands
Het laatste nieuws over reizen, taal en cultuur door EF Education First
Menu

Waarom het landelijke niveau Engels zo belangrijk is

Waarom het landelijke niveau Engels zo belangrijk is

Engelse taalvaardigheden zijn niet enkel belangrijk omdat ze de sleutel naar de toekomst van je carrière en het ticket naar een wereldwijde en verbonden samenleving zijn. Het niveau van Engels is ook belangrijk op nationaal niveau, omdat ze ons veel vertellen over het niveau van een land op competitief economisch vlak en over de toekomstige vooruitzichten van dat land.

In EF Education First's English Proficiency Index 2023 (EF EPI) hebben we testgegevens van 2,2 miljoen volwassenen verzameld en gebruikt om landen te rangschikken op basis van hun Engelse vaardigheden.

Hieronder volgen de belangrijkste bevindingen uit het rapport van dit jaar:

  • Het bevolkingsgewogen wereldwijde gemiddelde beheersingsniveau van het Engels onder volwassenen is sinds 2011 niet veranderd. Hoewel het algemene niveau hetzelfde is gebleven, wordt de vooruitgang in de ene groep gecompenseerd door het verlies in een andere groep, omdat de omstandigheden veranderen en prioriteiten verschuiven.

  • De beheersing van het Engels op de werkplek neemt toe - volwassenen bouwen hun beheersing op de werkplek op, hetzij via erkende opleidingsprogramma's, hetzij door persoonlijke ontwikkeling in de vrije tijd.

  • In Oost-Azië is de taalvaardigheid van volwassenen in het Engels de afgelopen 4 jaar afgenomen, en in Japan al een heel decennium. Die daling versnelde dit jaar met zowel Japan als China die aanzienlijke veranderingen doormaakten.

  • Latijns-Amerika als geheel zag tijdens de pandemie een groter dan gemiddelde erosie in de vaardigheid van jongeren in het Engels, waarvan het zich nog niet heeft hersteld.

  • Ondanks het feit dat Europa de top van de index blijft domineren, zit het dit jaar een beetje in een dip met verschillende landen met een hoge en zeer hoge taalvaardigheid die iets lagere scores rapporteren.

  • De Engelse taalvaardigheid in Noord-Afrika is de afgelopen tien jaar gestaag verbeterd, hoewel het tempo van de verbetering sinds 2021 is afgenomen.

De resultaten van dit jaar bevestigden ook enkele verhelderende correlaties tussen niveaus van Engels en grotere interconnectiviteit, verhoogde productiviteit en hogere innovatieniveaus.

Op individueel niveau vielen ook de volgende bevindingen op:

  • De genderkloof in Engelse taalvaardigheid is opnieuw breder geworden: mannen gaan erop vooruit, terwijl vrouwen een lichte daling ervaren.

  • De jongste leeftijdsgroep (18-20) heeft een dalende taalvaardigheid Engels, maar dit is een geval waarin wat een wereldwijde trend lijkt, in feite slechts een trend is in een paar grote landen. Op de meeste plaatsen is de Engelse taalvaardigheid van deze groep stabiel gebleven.

  • Voor individuen opent het spreken van Engels deuren. Het kan leiden tot een bredere toegang tot informatie, een hoger salaris, meer gevarieerde opleidingsmogelijkheden en een grotere onafhankelijkheid van de lokale arbeidsmarkt.

  • Engels spreken stelt mensen in staat om in contact te komen met mensen buiten hun eigen leefwereld, zodat ze zich bewust worden van hun levensstijl en prioriteiten, het onrecht waaronder ze lijden en hun dromen voor de toekomst.

Hoewel de bevindingen van het EF EPI niet het hele verhaal vertellen, vertellen ze wel een belangrijk verhaal: een hoog niveau van Engelse taalvaardigheid is onlosmakelijk verbonden met een toekomst die welvarend, verbonden en gezond is.

Ze onderstrepen ook het cruciale belang van vaardigheden die individuen, bedrijven en samenlevingen internationaal meer verbonden maken en beter in staat stellen zich aan te passen aan de steeds snellere technologische veranderingen.

Zoals het EF EPI-rapport voor 2023 aangeeft:

"Taal is een essentieel onderdeel van het delen van perspectieven en het opbouwen van begrip. Dit geldt voor alle talen, maar omdat Engels door mensen over de hele wereld wordt gesproken, heeft het een unieke positie om ons over de grenzen heen dichter bij elkaar te brengen. Meer mensen verdienen de kans om deel uit te maken van dat gesprek."

Ga voor de volledige nationale ranglijsten en een analyse van de relatie tussen de Engelse vaardigheden van uw land en de economie, het innovatieniveau en de connectiviteit naar www.ef.nl/epi/

Wil je bijdragen aan de EPI-score van jouw land?Test je Engels
Ontvang het laatste nieuws over reizen, talen en cultuur in de GO-nieuwsbriefAanmelden

Test je Engels in een paar minuten

Lees meer