China

#62 of 111
Proficiency: Low
EF EPI score: 498
Global average score: 502
Position in Asia: 8 of 24
Download fact sheet
Key
 • Very high
 • High
 • Moderate
 • Low
 • Very low
 • Global average

Geographic scores

Regions

 • Hong Kong561
 • Tianjin528
 • Taiwan516
 • Zhejiang509
 • Shandong496
 • Guangdong492
 • Macau490
 • Hubei489
 • Jiangsu488
 • Shaanxi485
 • Fujian483
 • Anhui482
 • Jiangxi480
 • Liaoning479
 • Xinjiang479
 • Heilongjiang475
 • Hebei474
 • Chongqing470
 • Sichuan469
 • Hunan469
 • Inner Mongolia463
 • Shanxi462
 • Jilin460
 • Yunnan460
 • Hainan458
 • Tibet 456
 • Ningxia453
 • Guizhou452
 • Henan451
 • Qinghai449
 • Guangxi448
 • Gansu441

Cities

 • Shanghai549
 • Beijing549
 • Hangzhou535
 • Guangzhou509
 • Nanjing508
 • Changsha506
 • Wuhan504
 • Shenzhen489
 • Xian485
 • Suzhou481
 • Chengdu480
 • Dalian480
 • Harbin473
 • Hefei451

Demographic scores

Gender

Female: 522

Male: 474

Age groups

 • 18-20 year olds

 • 21-25 year olds

 • 26-30 year olds

 • 31-40 year olds

 • 41+ year olds

Test your English for free now

Take the EF Standard English Test and get an accurate assessment of your English level from home