GO Blog | EF Blog Netherlands
Het laatste nieuws over reizen, taal en cultuur door EF Education First
Menu

EF Insights: 4 verrassende weetjes over hoe we talen aanleren

EF Insights: 4 verrassende weetjes over hoe we talen aanleren

Er is veel bekende wijsheid over het aanleren van een vreemde taal: je moet jong beginnen, oudere leerlingen hebben er moeite mee en er staat een limiet op hoeveel talen onze hersenen aankunnen. Omdat EF al bestaat sinds 1965 en we elke student testen voor en na het studeren van een taal in het buitenland, hebben we unieke inzichten opgedaan over hoe mensen een vreemde taal leren. Door het bestuderen van de vele studenten die de afgelopen twee jaar in een van de meer dan 50 EF-scholen hebben gestudeerd, beschikken we nu over fascinerende inzichten. Sommige zorgen voor een nuance in de algemene bekendheden over het leren van een taal, anderen zetten zelfs een deel ervan op zijn kop

1. Ondergedompeld worden in een taal is een bijzonder effectieve manier om een nieuwe taal te leren

Mensen die voorafgaand geen contact met een taal hebben gehad, boeken meer vooruitgang in de eerste weken van hun verblijf in het buitenland dan enige andere groep leerlingen. Hoewel je zou verwachten dat onderdompeling voor absolute beginners intimiderend is, lijkt dit voor de meeste leerlingen niet het geval te zijn.

Onze gegevens tonen aan dat naar het buitenland gaan om een taal te leren als een echte beginner, een krachtige impuls zal geven aan het leren, ongeacht de leeftijd. Deze bevinding is geruststellend voor ouders die zich zorgen maken over een kind dat naar het buitenland gaat zonder voldoende voorkennis van een taal en is goed nieuws voor volwassenen die het gevoel hebben dat ze de boot hebben gemist als het aankomt op het oppikken van een nieuwe taal.

2. Jongvolwassenen hebben de mogelijkheid om snel talen te leren

Studenten in de 20 leren sneller vreemde talen wanneer ze erin ondergedompeld worden dan welke andere leeftijdsgroep dan ook. Dit komt waarschijnlijk omdat jongvolwassenen de studievaardigheden en vertrouwdheid met grammatica hebben die het leren van een nieuwe taal sneller maakt. Ze hebben meestal ook een sterke externe motiverende factor om vreemde talen te leren vanwege hun studie of carrière-dromen: het spreken van een vreemde taal, met name het Engels, is een aanwinst tijdens het studeren en staat erom bekend een hoger loon op te leveren tijdens het werken.

Verschillen in leerresultaten tussen leeftijdsgroepen zijn echter veel kleiner dan vaak wordt aangenomen. Uit onze gegevens blijkt dat de vaardigheden zich ongeveer even snel ontwikkelen vanaf de late tienerjaren tot de volwassenheid. Interessant is dat dit ook geldt voor mensen die een nieuwe taal leren tussen 50-80 jaar, dus zelfs als je niet vroeg genoeg begonnen bent met het leren van een taal, kan het studeren in een land waar het als moedertaal gesproken wordt je vaardigheden goed verbeteren.

3. Mannen en vrouwen leren talen op hetzelfde tempo

Veel onderzoeken, met inbegrip van het onze, hebben aangetoond dat er sekseverschillen zijn wanneer het aankomt op de beheersing van vreemde talen. Vrouwen zijn over het algemeen zowel bekwamer als gemotiveerder om een vreemde taal te leren. Maar niet getreurd voor de mannen. Wanneer er specifiek gekeken wordt naar mensen die een vreemde taal leren terwijl ze erin ondergedompeld zijn, wordt er geen verschil opgemerkt tussen de leersnelheid van mannen en vrouwen.

Uit onze gegevens blijkt echter dat mannelijke studenten de neiging hebben om iets langer te studeren en dus in het algemeen iets meer vooruitgang te boeken. Dit zou ouders van vrouwelijke studenten moeten aanmoedigen om te investeren in langere cursussen die ervoor zorgen dat ze het beste halen uit hun studie in het buitenland en hun taalvaardigheden net zo goed kunnen ervaren als hun mannelijke leeftijdsgenoten.

4. Als je een tweede taal spreekt, leer je een derde taal

De grootste variatie in leersnelheid ligt tussen individuele studenten, maar onze gegevens laten ook zien dat studenten uit landen waar twee of meer talen worden gebruikt in het onderwijssysteem sneller leren dan studenten uit landen waar één taal dominant is. Ander onderzoek lijkt dit te bevestigen, waarin wordt aangetoond dat wanneer mensen al twee talen spreken, het verkrijgen van een derde taal eenvoudiger is. Dit komt waarschijnlijk omdat hun hersenen al klaar zijn om een andere taal te leren (en te gebruiken) en het dus iets makkelijker hebben tijdens het leren van een extra taal.

Leer een taal in het buitenland met ons!Ontdek meer
Ontvang het laatste nieuws over reizen, talen en cultuur in de GO-nieuwsbriefAanmelden