Aanhalingstekens

Gebruik aanhalingstekens om te citeren wat iemand precies gezegd heeft. Als je herformuleert wat iemand je verteld heeft, zijn er geen aanhalingstekens nodig.

Voorbeelden
  • "I'm going to the store now," she said.
  • Harry told me, "Don't forget your soccer jersey."
  • Harry told me not to forget my soccer jersey.

Als je anderen citeert binnen een citaat, worden zowel enkele als dubbele aanhalingstekens gebruikt om de twee verschillende citaten van elkaar te onderscheiden.

Voorbeeld

'I haven't spoken to Peter for months,' Dianne said.'The last time I spoke to him he said, "I'm going to Bahrain and won't be back for about three years", I've heard nothing since then'.

Er worden enkele of dubbele aanhalingstekens gebruikt om taalgebonden of onbekende uitdrukkingen te gebruiken.

Voorbeelden
  • I've always thought that he was very annoying, a bit of a 'pain in the neck.'
  • I'm not sure what you mean by "custodial care", but I'm sure you will explain it to me.

Zowel enkele als dubbele aanhalingstekens worden gebruikt voor specifieke doeleinden in bibliografische referenties of wanneer bronnen geciteerd worden in academische teksten. Er zijn verschillende manieren om bibliografieën in te delen, uiteengezet in standaard formaten. De meeste organisaties en academisch instituten hebben de voorkeur voor een van deze manieren of hebben hun eigen formaat, te vinden in een 'stijlgids'.

Voorbeelden
  • "The Migration Flight of the Lesser Tweazle", by Jeremey Adams, The Bird Spotter Magazine, July 2009.