Accolades en haakjes

Het verschil tussen een 'accolade' en een 'haakje' kan wat verwarrend zijn. Over het algemeen verwijzen 'parentheses' naar ronde haakjes () en 'brackets' naar vierkante haakjes [ ]. We raken er echter steeds meer aan gewend om ze gewoon 'ronde haakjes' of 'vierkante haakjes' te noemen'.

Gewoonlijk gebruiken we vierkante haakjes - [ ] - voor bijzondere doelen zoals in technische handleidingen. Ronde haakjes - ( ) - worden op dezelfde manier gebruikt als komma's als we nadere uitleg, een latere overweging of een opmerking willen toevoegen dat met de belangrijkste zin of gedachte te maken heeft, maar toch anders is. Veel taalkundigen vinden dat de ronde haakjes in bijna alle gevallen door komma's vervangen kunnen worden.

Voorbeelden
  • The government's education report (April 2005) shows that the level of literacy is rising in nearly all areas.
  • I visited Kathmandu (which was full of tourists) on my way to the Himalayas for a trekking expedition.
  • You can eat almost anything while travelling in Asia if you are careful to observe simple rules (avoiding unboiled or unbottled water is one of the main rules to be aware of.)