Alternatieve manieren om de lijdende vorm te maken

Het is mogelijk zinnen te vormen die lijdend in betekenis zijn, maar niet in vorm, door gebruik te maken van het werkwoord to get of het werkwoord to have in plaats van het werkwoord to be. Deze constructies beschrijven vaak situaties waarin we willen dat iemand anders iets voor ons doet, of waarin we iemand gaan inhuren om iets voor ons te doen. Het onderwerp is actief, maar hij zorgt uitsluitend voor het "getting". Het is de niet nader genoemde persoon die 'gotten' is, die de handeling van het hoofdwerkwoord in de zin zal uitvoeren. Die tweede persoon is niet expliciet in de zin als de zin een lijdende betekenis heeft. We zijn meer geïnteresseerd in het resultaat van de handeling, dan in de persoon die de handeling uitvoert.

Voorbeelden
 • I must get my hair cut.
 • I must have my hair cut.
 • When are you going to get that window mended?
 • We're having the house painted.

Dit soort constructie kan betrekking hebben op de voltooiing van een handeling, vooral als een uitdrukking van tijd gebruikt is.

Voorbeelden
 • We'll get the work done as soon as possible.
 • I'll get those letters typed before lunchtime.
 • She said she'd have my lunch delivered by noon.
 • You should have your roof repaired before next winter.

Als het werkwoord naar iets ongewensts verwijst, heeft het dezelfde betekenis als een lijdende zin.

Voorbeelden
 • Jim had his car stolen last night.
 • Jim's car was stolen.
 • They had their roof blown off in the storm.
 • Their roof was blown off in the storm.
Het gebruik van "to need" in lijdende constructies

Je kunt ook het werkwoord to need gebruiken, gevolgd door de gerundium in een actieve constructie met een passieve betekenis. Het belangrijkste in onze gedachten in deze zinnen is de persoon of het voorwerp dat de handeling zal ervaren, niet de persoon of het voorwerp dat de handeling uitvoert.

Voorbeelden
 • The ceiling needs painting.
 • The ceiling needs to be painted.
 • My hair needs cutting.
 • My hair needs to be cut.
 • That faucet needs fixing.
 • That faucet needs to be fixed.