Bijwoorden vormen van bijvoeglijk naamwoorden

In de meeste gevallen worden een bijwoord gevormd door -ly achter het bijvoeglijk naamwoord toe te voegen

Bijvoeglijk naamwoord Bijwoord
cheap cheaply
quick quickly
slow slowly

Als het bijvoeglijk naamwoord op -y eindigt, vervang dan de y met i en voeg -ly toe

 

Bijvoeglijk naamwoord Bijwoord
easy easily
angry angrily
happy happily
lucky luckily

Al het bijvoeglijk naamwoord op -able, -ible of -le eindigt, vervang dan de -e met -y.

Bijvoeglijk naamwoord Bijwoord
probable probably
terrible terribly
gentle gently

Als het bijvoeglijk naamwoord op -ic eindigt, voeg dan -ally toe. Uitzondering: public -> publicly

Adjective Adverb
basic basically
tragic tragically
economic economically

Sommige bijwoorden hebben dezelfde vorm als het bijvoeglijk naamwoord: early, fast, hard, high, late, near, straight, & wrong

Voorbeelden
 • It is a fast car.
 • He drives very fast.
 • This is a hard exercise.
 • He works hard.
 • We saw many high buildings.
 • The bird flew high in the sky.

Well is het bijwoord dat bij het bijvoeglijk naamwoord good hoort.

Voorbeelden
 • He is a good student.
 • He studies well.
 • She is a good pianist.
 • She plays the piano well.
 • They are good swimmers.
 • They swim well.