Continuous infinitive

De continuous infinitief wordt gebruikt om een doorgaande handeling te beschrijven na een werkwoord of hulpwerkwoord dat door de infinitief gevolgd moet worden. De continuous infintief wordt als volgt gevormd:
to be + tegenwoordig deelwoord

Net als bij de tegenwoordige tijd van de infinitief zijn er situaties waar de zero-vorm van de continuous infinitive nodig is. Het woord to wordt dus weggelaten. Dit gebeurt na de meeste modale werkwoorden en op alle andere plaatsen waar de zero-infinitief gebruikt wordt.

Voorbeelden
  • I'd really like to be swimming in a nice cool pool right now.
  • I happened to be waiting for the bus when the accident happened.
  • It must be nice to be going to a wedding overseas.
  • You must be joking!
  • We should be hurrying. We're late!
  • You'd better be working on your report when I get there.