Distributieve voornaamwoorden

Distributieve voornaamwoorden verwijzen naar een groep mensen of voorwerpen en naar individuele leden van de groep. Ze tonen verschillende manieren van het kijken naar individuelen binnen de groep en ze duiden iets aan dat uitgedeeld, gedeeld of verdeeld wordt.

Het gebruik van distributieve voornaamwoorden