Perfecte Infinitief

De perfecte infinitief wordt meestal aangetroffen in type 3 voorwaardelijke zinnen as onderdeel van de 'conditional perfect', maar het kan ook op andere plekken gebruikt worden. De perfecte infinitief wordt als volgt gevormd:
to have + past participle

Net als bij de tegenwoordige tijd van de infinitief, zijn er gevallen waar de zero-vorm van de perfect infinitief nodig is, het woord to wordt dus weggelaten. Dit gebeurt bij de meeste modale hulpwerkwoorden en op andere plekken waar de zero infinitief wordt gebruikt.

Voorbeelden
  • He pretended to have seen the film.
  • Before I turn 40, I want to have written a book.
  • I would like to have been to the Taj Mahal when I was in India.
  • If I had known you were coming I would have baked a cake.
  • Someone must have broken the window and climbed in.
  • That man may have noticed the bank robbers' getaway car.