Present Perfect met FOR en SINCE

Door de Voltooid tegenwoordige tijd te gebruiken, kunnen we een tijdsperiode voor het heden definiëren door de duur ervan met for + een tijdsperiode of door het beginpunt ervan  met since + een bepaald moment te gebruiken. FOR en SINCE kunnen ook met de voltooid verleden tijd worden. SINCE kan alleen met voltooide tijden gebruikt worden. FOR kan ook gebruikt worden met de onvoltooid verleden tijd.

For + een tijdsperiode

for six years, for a week, for a month, for hours, for two hours
I have worked here for five years.

Since + een bepaald moment

since this morning, since last week, since yesterday
since I was a child, since Wednesday, since 2 o'clock
I have worked here since 1990.

Present perfect met FOR

She has lived here for twenty years.
We have taught at this school for a long time.
Alice has been married forthree months.
They have been at the hotel for a week.

Present perfect met SINCE

She has lived here since 1980.
We have taught at this school since 1965.
Alice has been married since March 2nd.
They have been at the hotel since last Tuesday.