Telbare en ontelbare zelfstandige naamwoorden

Het is belangrijk onderscheid te maken tussen telbare en ontelbare zelfstandige naamwoorden in het Engels. Hun gebruik is namelijk anders met betrekking tot beide lidwoorden en werkwoorden.

Telbare zelfstandige naamwoorden

Zelfstandige naamwoorden zijn voor voorwerpen die we kunnen tellen door middel van getallen. Ze hebben een enkelvoudige en een meervoudige vorm. Het enkelvoud kan het lidwoord "a" of "an" gebruiken. Als je een vraag wilt stellen over de hoeveelheid van een telbaar zelfstandig naamwoord, vraag je "How many?" in combinatie met de meervoudsvorm van het telbare zelfstandige naamwoord.

Enkelvoud Meervoud
one dog two dogs
one horse two horses
one man two men
one idea two ideas
one shop two shops
Voorbeelden
 • She has three dogs.
 • I own a house.
 • I would like two books please.
 • How many friends do you have?

Ontelbare zelfstandige naamwoorden

Ontelbare zelfstandige naamwoorden zijn voor voorwerpen die we niet met getallen kunnen tellen. Het kunnen de namen van abstracte ideeën of eigenschappen zijn of voor fysieke voorwerpen die te klein of te amorf zijn om geteld te worden (vloeistoffen, poeders, gassen enz.). Ontelbare zelfstandige naamwoorden worden gebruikt met een enkelvoudig werkwoord. Deze hebben meestal geen meervoudsvorm.

Voorbeelden
 • tea
 • sugar
 • water
 • air
 • rice
 • knowledge
 • beauty
 • anger
 • fear
 • love
 • money
 • research
 • safety
 • evidence

We kunnen a/an niet gebruiken met deze zelfstandige naamwoorden. Om de hoeveelheid van een ontelbaar zelfstandig naamwoord aan te duiden, gebruiken we woorden of uitdrukkingen als some, a lot of, much, a bit of, a great deal of , of anders gebruiken we een exacte meeteenheid als a cup of, a bag of, 1kg of, 1L of, a handful of, a pinch of, an hour of, a day of. Als je over de hoeveelheid van een ontelbaar zelfstandig naamwoord wilt vragen, vraag je "How much?"

Voorbeelden
 • There has been a lot of research into the causes of this disease.
 • He gave me a great deal of advice before my interview.
 • Can you give me some information about uncountable nouns?
 • He did not have much sugar left.
 • Measure 1 cup of water, 300g of flour, and 1 teaspoon of salt.
 • How much rice do you want?

Lastige punten

Sommige zelfstandige naamwoorden zijn telbaar in andere talen, maar ontelbaar in het Engels. Zij moeten de regels voor ontelbare zelfstandige naamwoorden volgen. De meest voorkomende vormen zijn:
accommodation, advice, baggage, behavior, bread, furniture, information, luggage, news, progress, traffic, travel, trouble, weather, work

Voorbeelden
 • I would like to give you some advice.
 • How much bread should I bring?
 • I didn't make much progress today.
 • This looks like a lot of trouble to me.
 • We did an hour of work yesterday.

Kijk uit met het zelfstandig naamwoord hair wat normaal gesproken telbaar is in het Engels. Het wordt dus niet in het meervoud gebruikt. Het is alleen telbaar als het verwijst naar individuele haren.

Voorbeelden
 • She has long blond hair.
 • The child's hair was curly.
 • I washed my hair yesterday.
 • My father is getting a few grey hairs now. (refers to individual hairs)
 • I found a hair in my soup! (refers to a single strand of hair)