Zero Voorwaardelijk

Form

In zero verontwaardelijke zinnen, staan beide delen van de zin in de simple present.

If-zin (voorwaarde) Hoofdzin (resultaat)
If + simple present simple present
If this thing happens that thing happens.

Net als in alle voorwaardelijke zinnen, staat de volgorde van de bijzinnen niet vast. Je moet misschien de zelfstandig naamwoorden opnieuw indelen en leestekens aanpassen als je de volgorde van de bijzinnen verandert, maar de betekenis is hetzelfde. In zero voorwaardelijke zinnen kun je "if" vervangen door "when", omdat beide woorden algemene feiten uitdrukken. De betekenis blijft ongewijzigd.

Voorbeelden
 • If you heat ice, it melts.
 • Ice melts if you heat it.
 • When you heat ice, it melts.
 • Ice melts when you heat it.
 • If it rains, the grass gets wet.
 • The grass gets wet if it rains.
 • When it rains, the grass gets wet.
 • The grass gets wet when it rains.

Functie

De zero voorwaardelijk wordt gebruikt om uitspraken te doen over de echte wereld en verwijst vaak naar algemene waarheden, zoals wetenschappelijke feiten. De tijd van deze zinnen is het nu of het altijd en de situatie is werkelijk en mogelijk.

Voorbeelden
 • If you freeze water, it becomes a solid.
 • Plants die if they don't get enough water.
 • If my husband has a cold, I usually catch it.
 • If public transport is efficient, people stop using their cars.
 • If you mix red and blue, you get purple.

De zero voorwaardelijk wordt ook vaak gebruikt om instructies te geven, waarbij de hoofdzin in de gebiedende wijs staat.

Voorbeelden
 • If Bill phones, tell him to meet me at the cinema.
 • Ask Pete if you're not sure what to do.
 • If you want to come, call me before 5:00.
 • Meet me here if we get separated.