Erasmusbeurs

Erasmusbeurs – Wat is het?

(Let op: EF biedt alleen algemene informatie en alternatieven voor ERASMUS en geen beurzen)

Als je besluit om te studeren in het buitenland, zijn er verschillende manieren om jouw verblijf te financieren. Om te beginnen: houd er rekening mee dat je geen collegegeld hoeft te betalen in het buitenland. Echter, als het verblijf in het buitenland nog steeds te duur is, kun je in aanmerking komen voor een Erasmusbeurs – ook wel mobiliteitssubsidie genoemd – die wordt gefinancierd door de Europese Commissie. De Erasmusbeurs is een tegemoetkoming voor reis- en verblijfkosten. Het exacte bedrag van de Erasmusbeurs varieert echter van universiteit tot universiteit, al ligt het gemiddelde bedrag tussen 195 – 315 euro per maand. Wil jij in het buitenland stagelopen via ERASMUS, dan kan de maandelijkse vergoeding oplopen tot 700 euro. Voor studenten met een lichamelijke beperking is aanvullende subsidie beschikbaar.

Info en Prijzen voor ERASMUS Alternatieven

Belangrijk: Een Erasmusbeurs is alleen mogelijk als je tenminste 3 maanden (2 maanden voor stages) en niet langer dan 12 maanden (360 dagen) in het buitenland studeert.

ERASMUSBEURS PER LANDENGROEP

Het exacte subsidiepercentage voor het jaar 2017/2018 varieert per landengroep. Hoe hoog het subsidiepercentage van de Erasmusbeurs is, wordt vaak gemeten aan de hand van het verschil in kosten van levensonderhoud in het land van bestemming. Hieronder vind je een overzicht van de drie landengroepen en het bijbehorende financieringsbedrag:

Erasmusbeurs voor landengroep 1: €315 (€430 voor stageplaatsen) per maand

Denemarken, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Liechtenstein, Noorwegen, Oostenrijk en Zweden.

Erasmusbeurs voor landengroep 2: €255 (€380 voor stageplaatsen) per maand

België, Griekenland, IJsland, Kroatië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Turkije en Cyprus.

Erasmusbeurs voor landengroep 3: €195 (€330 voor stageplaatsen) per maand

Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Macedonië, Polen, Roemenië, Slowakije en Hongarije.

WAARVOOR WORDT DE ERASMUSBEURS GEBRUIKT?

Als ontvanger van de Erasmusbeurs kun jij zelf bepalen hoe je het financieringsbedrag wilt besteden. De officiële overeenkomst tussen de Europese gastuniversiteiten stelt: "De toegekende mobiliteitssubsidie dient om het verblijf van de studenten te financieren in het partnerland." Je kunt de Erasmusbeurs naar eigen inzichten besteden aan diverse doeleinden, zoals lesmateriaal, levensonderhoud, verhuizing of zelfs alleen voor plezier en entertainment op de plaats van bestemming.

(Let op: EF biedt alleen algemene informatie en alternatieven voor ERASMUS en geen beurzen)

HOE VERLOOPT DE FINANCIERING VAN ERASMUSBEURS?

In principe wordt de Erasmusbeurs in twee of drie delen betaald voor de volledige duur van de studie op de desbetreffende gastuniversiteit. Zo ontvang je bijvoorbeeld het eerste deel van de Erasmusbeurs als je officieel in het buitenland bent afgestudeerd en de Learning Agreement hebt ondertekend. Het tweede deel ontvang je nadat de gastuniversiteit of hogere onderwijsinstelling het Certificate of Arrival en de Learning Agreement heeft ondertekend. Het derde en laatste deel ontvang je bij terugkeer in Nederland. Houd er rekening mee dat de mobiliteitssubsidie alleen wordt toegekend als je kunt aantonen dat je academische resultaten hebt behaald in het buitenland.

De duur van de studie in het buitenland is ook belangrijk voor de financiering van de Erasmusbeurs. Als je een jaar (2 semesters) in het buitenland studeert, ontvang je een Erasmusbeurs voor een totaal van acht maanden. Aan de andere kant, als je slechts één semester in het buitenland verblijft, is het subsidiebedrag gebaseerd op vier maanden.

Belangrijk: Als jij alle aanvraagdocumenten voor de Erasmusbeurs niet op tijd inlevert, stopt de financiering onmiddellijk! In sommige gevallen kunnen tot de dusver verleende subsidies zelfs worden teruggevorderd.

EN DE FINANCIERING VAN ERASMUS STAGE?

Vergelijkbaar met de Erasmusbeurs voor studenten wordt de mobiliteitssubsidie voor stagiairs ook in twee delen betaald. Het eerste deel van de financiering bedraagt 70% van de totale beurs, op voorwaarde dat alle aanvraagdocumenten volledig zijn en door alle partijen zijn ondertekend. Dit zijn de Grant Agreement en Learning Agreement. De resterende 30% van de Erasmusbeurs wordt uitbetaald als de stage is voltooid en alle noodzakelijke gegevens en documenten zijn verstrekt.

VEREISTEN VOOR ERASMUSBEURS AANVRAAG

Om een aanvraag voor de Erasmusbeurs in te dienen, moet je aan een aantal vereisten voldoen. Ten eerste moet je weten wanneer je een aanvraag kunt indienen, wat de deadlines zijn, want deze data verschillen per universiteit en hogere onderwijsinstelling. Andere vereisten zijn onder meer:

  • Je moet een staatsburger zijn van een van de deelnemende ERASMUS-landen;
  • Je moet ingeschreven zijn aan een door de staat erkende universiteit hogere onderwijsinstelling en met succes tenminste het eerste academische jaar (2 semesters) hebben voltooid;
  • Je aanvraag moet de eerste zijn – dit betekent dat je nog niet eerder een Erasmusbeurs hebt aangevraagd;
  • Je moet een bewijs van voldoende kennis van vreemde talen hebben (het exacte taalniveau kan verschillen, maar ten minste B2-vaardigheden).