ERASMUS PLUS PROGRAMMA – STUDEREN IN HET BUITENLAND

ERASMUS PLUS – WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?

Het Erasmus plus programma is voorbehouden aan inwoners van de deelnemende landen. Personen met een andere nationaliteit kunnen ook deelnemen, op voorwaarde dat zij erkend zijn als permanente inwoner.

Studie in het buitenland

Studenten kunnen met Erasmus naar het buitenland als zij minimaal het eerste jaar van hun studie aan de universiteit of hogeschool hebben afgerond. Ook is het belangrijk dat je voltijds studeert aan een deelnemende universiteit of hogeschool en goedkeuring krijgt van zowel jouw instelling als de gastuniversiteit of -hogeschool. Een student kan eenmalig per studiecyclus (bachelor, master, doctoraat) met het Erasmus plus programma naar het buitenland vertrekken, vanaf 3 maanden tot een volledig jaar. Voldoe je niet aan deze voorwaarden? EF biedt verschillende alternatieven. Meer informatie hierover vind je op deze pagina.

Info en Prijzen voor ERASMUS Alternatieven

ERASMUS PLUS BESTEMMINGEN

Naar welke bestemming jij vertrekt met Erasmus plus, hangt af van de universiteit of hogeschool waar jij een opleiding geniet. De instelling maakt afspraken en tekent overeenkomsten met de universiteiten en hogescholen waar jij naar wilt afreizen. Meestal bepalen de taal, de gemiddelde kosten voor levensonderhoud, de opties om langer te blijven, het klimaat, de afstand en de cultuur de uiteindelijke beslissing. Bedenk dus goed waar jij je thuis denkt te voelen en natuurlijk: wat je precies wilt leren. Raadpleeg dus zo nodig toeristische websites of reisblogs om te weten welke bestemming het beste bij jou past. Waar je ook besluit heen te gaan, je zult nooit alleen zijn, maar omringd door internationale studenten om een fantastische tijd te beleven!

PROCEDURE VOOR HET ERASMUS PLUS PROGRAMMA

Elke universiteit of hogeschool bepaalt zijn eigen voorwaarden, criteria en deadlines. Het best is om zo vroeg mogelijk het International Relations Office van je faculteit te bezoeken. Over het algemeen wordt geadviseerd om 12 tot 6 maanden voor vertrek de procedure te starten, omwille van de vroege deadlines en de limiet aan beschikbare plekken per bestemming. De medewerkers, die de Erasmus plus uitwisselingprogramma’s organiseren, van jouw universiteit helpen je stap voor stap door het gehele proces.

Ook helpen diverse internationaliseringskantoren daarnaast met het vinden van een voorbereidingscursus, zodat je zeker bent van je taalniveau in het land van bestemming. Voor meer informatie over de buitenlandse taalcursussen van EF kun je onze programmagids.

Van inschrijving tot overeenkomst

Een Erasmus plus programma is een ongekend avontuur. De voorbereiding kost heel wat energie, maar dit krijg je dubbel en dwars terug in alle ervaringen die je opdoet tijdens jouw Erasmustijd. Dit zijn de belangrijkste stappen in de aanvraagprocedure:

  • Inschrijvingsformulier: Voor ieder Erasmus plus prgramma dien je een Application Form in te vullen. Deze wordt opgesteld door de gastinstelling (universiteit of hogeschool). De deadline hiervoor is afhankelijk van je Erasmus bestemming.
  • Toelatingscriteria: De criteria om deel te nemen zijn afhankelijk van beide partneruniversiteiten of hogescholen. Vaak wordt verwacht dat een student goede resultaten heeft, gemotiveerd en zelfstandig is. Aangezien je in een andere taal studeert, moet je ook dergelijke taalvaardigheden kunnen aantonen. Bepaalde universiteiten vragen dan ook dat je een officieel taalexamen aflegt.
  • Studieovereenkomst: Voor je vertrek teken je een studiecontract. Daarin wordt overeengekomen welke lessen je volgt en hoeveel studiepunten je hiervoor krijgt. Aan het einde van je uitwisseling worden je resultaten volgens overeengekomen regels omgezet naar het Nederlandse studiepuntensysteem.

FINANCIËLE ONDERSTEUNING

De Europese Commissie kent een Erasmusbeurs toe aan iedere student die deelneemt aan het Erasmus plus programma. Het bedrag dat je ontvangt, hangt af van het land dat je naartoe gaat, de duur van je verblijf en de kosten van levensonderhoud van de desbetreffende bestemming. Ga je naar een land waar de kosten van levensonderhoud lager zijn dan in Nederland? Dan ontvang je een lager bedrag. Zijn de kosten juist hoger? Dan ontvang je ook een hoger bedrag.

De hoogte van de ontvangen beurs is daarnaast afhankelijk van het aantal aanvragen en kan dus per periode verschillen. Er is ook meer steun voor studenten uit minder welvarende milieus en mindervalide studenten. Vraag advies aan jouw internationaliseringskantoor om de exacte bedragen te krijgen. Je kunt een beurs aanvragen zodra je groen licht gekregen hebt voor jouw Erasmus plus uitwisseling. Meer informatie over de Erasmusbeurs vind je op deze pagina.

Info en Prijzen voor ERASMUS Alternatieven

ANDERE ERASMUS PROGRAMMA’S

Als je als student ingeschreven bent aan een hogeschool of universiteit, kun je ook met Erasmus stagelopen in het buitenland. Je moet hiervoor een contract opstellen met jezelf, je universiteit en de organisatie in het buitenland waar de stage plaatsvindt. De stage duurt van 3 tot 12 maanden en maakt deel uit van jouw studieprogramma.

Naast deze twee meest bekende Erasmus plus programma's, bestaan ook mogelijkheden voor:

  • Studenten in het secundair onderwijs
  • Studenten in het volwassenenonderwijs
  • Beoefenaars van een (amateur-)sport