GO Blog | EF Blog Netherlands
Het laatste nieuws over reizen, taal en cultuur door EF Education First
Menu

Online lessen vs. naar school – wat is beter?

Online lessen vs. naar school – wat is beter?

Met constant veranderende landschappen en nieuwe wereldwijde uitdagingen hebben onderwijzers en leerlingen over de hele wereld zich moeten aanpassen. In dit nieuwe tijdperk moest het contact met vrienden en familie gebeuren via WhatsApp, FaceTime of Zoom. En uiteindelijk volgde het onderwijs dus ook.

Het valt niet te ontkennen dat digitaal leren waardevol is – en online onderwijs heeft zeker zijn voordelen. Maar als het leven straks weer normaal wordt, komt het er dan nog steeds als beste uit? Of gaat er niets boven face-to-face ontmoeten en leren in een klaslokaal? Laten we dat eens onderzoeken.

Online leren maakt onderwijs toegankelijk

De opkomst van online leren heeft het onderwijssysteem behoorlijk ‘verstoord’. Scholing gebeurde traditioneel face-to-face, wat beperkingen kende voor de mensen die niet aanwezig konden zijn. Het meest voor de hand liggende voordeel van het online aanbieden van leermogelijkheden is dus dat je het onderwijs openstelt voor veel meer mensen.

Digitale onderwijsfaciliteiten hebben veel leerlingen in staat gesteld kwalificaties te verkrijgen en zelfs om te scholen voor nieuwe carrières in elke fase van hun leven. Simpelweg door online leercursussen aan te bieden die gedurende een lange periode kunnen worden gevolgd. Dit maakt formeel onderwijs mogelijk voor degenen die hun voltijdse baan of andere verplichtingen niet kunnen verlaten om naar school te gaan. Hierdoor kunnen ze thuis en op geschikte tijden studeren en presteren.

Wetenschappers die naar de effectiviteit van afstandsonderwijs keken, ontdekten dat in sommige onderzoeken leerlingen van afstandsonderwijs iets beter presteerden bij examens dan traditionele leerlingen in de klas. Maar over het algemeen waren de gemiddelde prestatieresultaten niet zo verschillend. Dit onderzoek erkende ook een belangrijke kans voor taalstudenten. Interactie met moedertaalsprekers is een goede methode om taalvaardigheid te bereiken. Online platforms kunnen studenten gemakkelijk in contact brengen met moedertaalsprekers in een ander land.

In klaslokalen (virtueel of fysiek) biedt technologie leerkrachten nieuwe manieren om dingen uit te leggen. Technologie heeft ook de rol van gamification, ook wel play-based learning genoemd, in online onderwijs versterkt. Gamification wordt vaak gezien in het gebruik van apps voor het leren van talen, waarmee de gebruiker de door hem gekozen bestudeerde taal kan leren door middel van een reeks virtuele wedstrijden die onmiddellijk worden beloond. Het voor de hand liggende voordeel van deze apps is dat individuen in hun eigen comfort en tempo kunnen leren.

Maar online heeft ook zijn beperkingen

Voor online leren zijn andere vaardigheden vereist die niet van toepassing zijn bij het geven van lessen in een fysiek klaslokaal. Vooral dit jaar hebben traditionele leerkrachten zich moeten aanpassen en zichzelf moeten leren om studenten online les te geven. Dit heeft de voortgang van het onderwijs best wel wat kunnen vertragen, vooral omdat studenten ook moesten wennen aan online leren.

Om online of op afstand leren effectief te laten werken, heeft de inhoud van de cursus die wordt gegeven een impact op de voortgang van de student. Die inhoud moet van een zeer hoge standaard zijn, afgestemd op de online leeromgeving. Net zoals een succesvolle fysieke les veel voorbereiding en een goed begrip van de theorie vergt, is hetzelfde vereist van digitaal onderwijs.

Interactiviteit is de sleutel in een leeromgeving. Een belangrijke belemmering voor leren, geïdentificeerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), is het vermogen van docenten om in contact te komen met studenten en hun behoeften te identificeren. Dit kan moeilijker te bereiken zijn wanneer er minder tijd in de fysieke klas te besteed wordt. Vooral als online leren wordt aangeboden aan een grote klas in plaats van aan kleine begeleide groepen of een-op-een-omgevingen.

Bovendien kunnen leerlingen die geen toegang hebben tot technologie en een goede internetverbinding, problemen ondervinden bij het bijwonen van online lessen. Digitale vaardigheden zijn ook niet gelijkmatig over studenten verdeeld, en niet alle studenten zullen over de vereiste kennis of het begrip beschikken om het meeste uit virtueel onderwijs te halen. Als docenten niet de vaardigheden of tijd hebben om deze ontwikkeling te ondersteunen, kunnen leerlingen achterblijven.

Persoonlijke lessen hebben ook enkele nadelen

De woonplaats en sociaal-economische achtergrond van een student kunnen de toegang tot onderwijs belemmeren. Omdat de klassengroottes beperkt zijn tot de capaciteit van de school en veel scholen alleen studenten opnemen die lokaal wonen, zal het exclusief aanbieden van persoonlijke lessen sommige studenten uitsluiten om te kunnen studeren. Dit geldt met name wanneer onderwijs niet vrij beschikbaar wordt gesteld.

Hoewel het al decennia lang de traditionele manier van leren is, past de leerstijl van sommige leerlingen niet bij die van een volledig klaslokaal. Velen vinden het intimiderend om zich uit te spreken voor hun leeftijdsgenoten en dit beperkt hun interactie en mogelijkheid tot waardevolle feedback. Deze studenten vinden het misschien gemakkelijker om deel te nemen aan klasdiscussies wanneer activiteiten digitaal worden gehost.

Maar face-to-face leren wint uiteindelijk

In de klas gaat de waarde van een leraar verder dan alleen de les die wordt gegeven. Om het beste uit hun leerlingen te halen, is het ook de rol van een leraar om te motiveren, aan te moedigen en toezicht te houden. Dit laatste is met name moeilijk te doen wanneer lessen online zijn. Technologie kan zelfs in de klas worden gebracht als een effectieve aanvulling op persoonlijke lessen. Door bijvoorbeeld animaties, video’s en game-based learning op te nemen, kunnen studenten verschillende voordelen van online leermiddelen ervaren en is het effectiever dan uitsluitend online leren.

Interactiviteit, personalisatie en effectieve communicatie zijn belangrijke ingrediënten voor succesvol leren. Niks is beter dan een klaslokaal als omgeving om waardevolle feedback te geven. Uit onderzoek is gebleken dat de tweerichtingsdialoog een van de meest effectieve manieren van communiceren is, en het is vooral belangrijk in het onderwijs. Dit betekent leren met veel interactie; onderwijs gebaseerd op vragen en antwoorden is nou eenmaal het gemakkelijkst bereikt in dezelfde kamer. In een klaslokaal kan het zelfs verder gaan dan de dialoog tussen leraar en leerling, met werken in tweetallen en groepen.

Maar vooral wanneer ze een taal leren, behalen studenten vaak de beste resultaten wanneer ze persoonlijk leren – niet alleen in een klaslokaal, maar ook wanneer ze in het land wonen waar ze de taal leren. Leren tijdens een studie in het buitenland, of werken in een ander land versnelt het leren van talen en verbetert de taalvaardigheid van een leerling.

Cultuur is een belangrijk en leuk onderdeel van het leren van talen; taal en cultuur zijn nauw met elkaar verweven en het begrijpen van de cultuur helpt je om de wortels van de taal en het gebruik ervan op een dieper niveau te begrijpen. Het verandert de motivatie van het leren van talen in verbinding in plaats van te leren voor een puur functioneel doel, zoals carrièresucces. Het is zelfs aangetoond dat het de zelfkennis van een student verdiept. En de beste manier om in contact te komen met de cultuur, de taal en de mensen die het spreken, is door jezelf erin onder te dompelen.

Klaar om een nieuwe taal te leren?Ontdek meer
Ontvang het laatste nieuws over reizen, talen en cultuur in de GO-nieuwsbriefAanmelden

Leer tot 10 talen in meer dan 50 top bestemmingen wereldwijd.

Lees meer