CAMBRIDGE CAE EXAMEN

Het Cambridge CAE examen, ook wel bekend als het Cambridge Advanced Certificate, is de op één na laatste toets in de Cambridge English-examenreeks. Het diploma wordt in het Verenigd Koninkrijk veelal geaccepteerd bij de toelating tot hoger onderwijs.

Net zoals alle andere Cambridge English-examens is het CAE een zak-of-slaag-test. Wie slaagt, ontvangt een certificaat dat onbeperkt geldig blijft. Het CAE examen kan zowel op papier als op de computer gemaakt worden en duurt in beide gevallen in totaal 235 minuten.

Test gratis je Engels taalniveau

EXAMENSTRUCTUUR

Het Cambridge Advanced-examen toetst alle vier de taalvaardigheden: luisteren, lezen, schrijven en spreken. Het is als volgt opgebouwd:

Deel 1 (90 minuten): Het eerste deel van het CAE examen toetst leesvaardigheid, grammatica en woordenschat. Dit onderdeel heeft in totaal 56 multiple-choice-, invul- en combinatievragen, verspreid over acht secties. Dit deel van de CAE bevat in totaal zo'n 3,500 te lezen woorden en alle teksten komen uit kranten, tijdschriften, boeken, advertenties of andere vormen van authentiek geschreven Engels.

Deel 2 (90 minuten): Het tweede deel van het CAE examen toetst schrijfvaardigheid. Het bevat twee opdrachten waarin bij elk zo'n 250 woorden geschreven moeten worden. Het eerste is een essay waarin je je mening geeft. In de tweede opdracht kun je kiezen tussen verschillende schrijfvormen.

Deel 3 (40 minuten): Het derde deel van het CAE examen betreft luistervaardigheid. Je luistert naar de radio, tv of andere typisch native Engelse fragmenten en beantwoordt daar vragen over. Elk fragment wordt twee keer afgespeeld. Je beantwoordt in totaal dertig vragen, verdeeld over vier secties.

Deel 4 (15 minuten): Het laatste onderdeel van het CAE examen draait om spreekvaardigheid. Studenten vormen duo's en dit onderdeel van het examen wordt soms op een andere dag afgelegd dan de andere onderdelen, afhankelijk van het testcentrum. Het spreken wordt op vier manieren getoetst: je spreekt twee keer zelf en twee keer met een andere kandidaat. Een tweede examinator in de ruimte luistert mee en maakt aantekeningen, maar neemt niet deel aan het gesprek.

RESULTATEN

Sinds 2016 wordt voor alle Cambridge examens een gelijkgestelde scoreschaal gebruikt. Toetsen van lager niveau leiden tot scores op een lager deel van de schaal, toetsen van hoger niveau tot op een hoger deel. Scores op het CAE examen variëren van 160 tot 210. Met een score van 180 of hoger is een student geslaagd en ontvangt hij of zij het Cambridge Advanced Certificate, vergelijkbaar met het Engelse niveau C1 volgens het Europees Referentiekader voor de Talen. Wie een score van 200 of hoger haalt op het CAE ontvangt het Cambridge Advanced Certificate voor niveau C2.

De toets voorafgaand aan het CAE in de Cambridge-reeks is het Cambridge First Certificate en de toets die erop volgt is het CPE. Om te bepalen welke Cambridge toets het beste bij jouw niveau past, kun je online de gratis Cambridge plaatsingstest maken.