CAMBRIDGE FCE

Het Cambridge English First examen, ook bekend als het FCE examen of het Cambridge First Certificate, is ontwikkeld voor studenten met bovengemiddelde Engelse vaardigheden. Het is het populairste onderdeel uit de Cambridge English-reeks omdat het vaak het minimumniveau is dat vereist is voor universitaire programma's in Engelstalige landen.

Net als bij alle andere Cambridge examens is het First Certificate een zak-of-slaag-test en studenten die het slagen, ontvangen een certificaat dat onbeperkt geldig blijft. Het FCE examen kan zowel op papier als op de computer gemaakt worden en duurt in beide gevallen in totaal 209 minuten.

Test gratis je Engels taalniveau

EXAMENSTRUCTUUR

Het Cambridge First Certificate toetst alle vier de taalvaardigheden: luisteren, lezen, schrijven en spreken. Het is als volgt opgebouwd:

Deel 1 (75 minuten): In het eerste deel van het First Certificate examen worden leesvaardigheid, grammatica en vocabulaire getoetst. Dit deel van de FCE heeft in totaal 52 multiple-choice-, invul- en combinatievragen en bevat ongeveer 2200 woorden om te lezen.

Deel 2 (80 minuten): Het tweede deel van het Cambridge First Certificate toetst schrijfvaardigheid. Je schrijft twee teksten van elk tussen de 140 en 190 woorden. Het eerste is een essay, voor het tweede kun je kiezen uit verschillende formats: een artikel, brief, review enzovoorts.

Deel 3 (40 minuten): Het derde deel van het First Certificate bestaat uit luistervaardigheid. Je hoort korte toespraken, gesprekken of andere vormen van native English-opnames en beantwoordt hier in totaal dertig vragen over. Elke opname wordt twee keer afgespeeld.

Deel 4 (14 minuten): Het laatste onderdeel van de FCE toetst Engelse spreekvaardigheden. Studenten worden hiervoor opgesplitst in duo's. Dit gedeelte van de toets kan op een ander moment dan de andere onderdelen worden afgenomen, dit verschilt per examencentrum. De spreekvaardigheidstoets is opgedeeld in vier delen: in de eerste twee opdrachten spreek je alleen, in de laatste twee met de andere kandidaat.

RESULTATEN

Sinds 2016 wordt voor alle Cambridge examens een gelijkgestelde scoreschaal gebruikt. Toetsen van lager niveau leiden tot scores op een lager deel van de schaal, toetsen van hoger niveau tot op een hoger deel. Scores op het FCE examen variëren van 140 tot 190. Met een score van 160 of hoger is een student geslaagd en ontvangt hij of zij het Cambridge First Certificate, vergelijkbaar met het Engelse niveau B2 volgens het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK). Wie een score van 180 of hoger haalt op het FCE, ontvangt het Cambridge First Certificate voor niveau C1.

Het eerste onderdeel van het FCE examen goed voor 40% van het totaalresultaat. Het tweede en derde deel nemen elk 20% voor hun rekening. Elke student ontvangt alle vier de deelscores, plus het totaalresultaat en het bijbehorende ERK-niveau. Als de student geslaagd is voor de FCE test, ontvangt hij het Cambridge First Certificate dat onbeperkt geldig blijft.

Het volgende examen in de Cambridge English-reeks is het CAE. Om te bepalen welk Cambridge examen het beste bij jouw taalniveau past, kun je de gratis online plaatsingstest maken waarmee je in minder dan een half uur een globaal idee van de mogelijkheden krijgt.