CAMBRIDGE CPE EXAMEN

Het Cambridge English Proficiency examen, ook bekend als het CPE, is het hoogste niveau in de Cambridge Engels examenreeks. Het proficiency-certificaat van Cambridge bewijst dat de student het Engels bijna als een native speaker onder de knie heeft en in elke soort Engelse omgeving kan studeren en werken.

Zoals alle Cambridge English-testen is het CPE een zak-of-slaag-examen. Wie slaagt, ontvangt een certificaat dat onbeperkt geldig blijft. De Cambridge Proficiency-toets kan zowel op papier als op de computer gemaakt worden en duurt in beide gevallen in totaal 236 minuten.

Test gratis je Engels taalniveau

EXAMENSTRUCTUUR

Het CPE toetst alle vier de taalvaardigheden, namelijk luisteren, lezen, schrijven en spreken. Het is als volgt opgebouwd:

Deel 1 (90 minuten): Het eerste onderdeel van het CPE toetst leesvaardigheid, grammatica en woordenschat. Dit onderdeel bestaat uit zeven secties met in totaal 53 multiple-choice-, invul- en combinatievragen. Het bestaat uit ongeveer 3000 te lezen woorden en bevat authentieke teksten uit boeken, kranten en tijdschriften.

Deel 2 (90 minuten): Het tweede deel van het CPE examen toetst schrijfvaardigheid en bestaat uit twee secties. In het eerste stuk leest de student twee korte teksten en moet hij of zij vervolgens een essay schrijven waarin de argumenten uit beide worden herhaald en zijn of haar eigen mening aan bod komt. In de tweede opdracht kan de student kiezen uit vijf te schrijven teksten, waaronder een optie over Engelse literatuur die de student voorafgaand aan de toets heeft gelezen. De lijst met hiervoor geschikte boeken verschilt van tijd tot tijd.

Deel 3 (40 minuten): Het derde onderdeel van het CPE examen toetst luistervaardigheid. De student luistert naar opnames van native Engels en beantwoordt vragen over wat hij of zij heeft gehoord. Elke opname wordt twee keer afgespeeld, kan verschillende typen accenten bevatten en is meestal een radio-, tv- of ander type authentiek gesprek op regulier tempo. Dit onderdeel telt in totaal dertig vragen, verdeeld over vier secties.

Deel 4 (16 minuten): Het laatste onderdeel van de CPE meet Engelse spreekvaardigheid. Studenten leggen de spreektest in duo's af en dit onderdeel vindt mogelijk plaats op een andere dag dan de rest van het examen, afhankelijk van het testcentrum. De spreektoets is opgedeeld in drie secties, waaronder een deel waarin de kandidaat alleen met de examinator praat en een deel waarin hij of zij met zijn medestudent spreekt.

RESULTATEN

Sinds 2016 wordt voor alle Cambridge examens een gelijkgestelde scoreschaal gebruikt. Toetsen van lager niveau leiden tot scores op een lager deel van de schaal, toetsen van hoger niveau op een hoger deel. Scores op het CAE examen variëren van 180 tot 230. Met een score van 200 of hoger is een student geslaagd en ontvangt hij of zij het Cambridge Advanced Certificate, vergelijkbaar met het Engelse niveau C2 volgens het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK).

Elke student ontvangt zijn CPE resultaten opgedeeld in de vier vaardigheden, plus de totaalscore en het daarmee vergelijkbare ERK-niveau. Als de student slaagt, ontvangt hij of zij het Cambridge Advance Certificate dat altijd geldig blijft. Zakt hij/zij, dan krijgt hij alleen de scores.

Het CPE is een strenge toets op hoog niveau. Maak daarom vóór inschrijving de gratis online Cambridge plaatsingstest om te zien of je Engelse vaardigheden voldoende zijn voor dit examen.