TOEFL luister- en leestoets

De TOEFL Luister- en leestest is het oudste van de twee types TOEIC examens. Het is ook verreweg de populairste.

Examenstructuur

De TOEIC Luister- en leestoets bestaat uit 200 vragen en duurt twee uur. Het is gesplitst in luistervaardigheid- en leesvaardigheidsvragen. De TOEIC Luister- en leestoets wordt vooral gebruikt door bedrijven en in sommige landen is een TOEIC Luister- en leesscore verplicht om een universitair vak te kunnen afronden.

Resultaten

De TOEIC Luister- en leestoets resulteert in een score op schaal van 10 tot 990. De certificaten zijn beschikbaar in vijf kleuren, elk passend bij een bepaalde totaalscore. Studenten ontvangen een score van 5 tot 495 op beide onderdelen van de toets (luisteren en lezen), plus een totaalscore die bij de certificaatkleur past.