DE IELTS SCHRIJFTOETS

De IELTS schrijftoets is het derde onderdeel van het IELTS examen. Dit deel duurt een uur. De losse opdrachten van de schrijftoets worden niet getimed, dus je kunt zelf bepalen hoe je je tijd wilt verdelen. Dit schrijfonderdeel is vaak het laatste deel dat je op de testdag maakt. Het vierde en laatste onderdeel, de schrijftoets, kan namelijk ook op een andere dag ingepland worden.

Test gratis je Engels taalniveau

EXAMENSTRUCTUUR

De IELTS schrijftoets verschilt in de Academic en General Training versies van het examen. In beide gevallen moet je twee opdrachten maken die ongeveer even lang moeten zijn, maar verder verschillen.

Op de Academic schrijftoets moet je een grafiek of tabel in je eigen woorden beschrijven. Studenten wordt aangeraden om hier twintig minuten de tijd voor te nemen, maar je kunt dit zo snel of langzaam doen als je zelf wilt. De tekst moet uit minstens 150 woorden bestaan. In de tweede opdracht van deze IELTS versie moet je een probleem bespreken of mening over een onderwerp geven door een tekst van minstens 250 woorden te schrijven.

Op het IELTS General Training examen is de eerste opdracht het schrijven van een brief. Dit betreft geen academische brief, maar bijvoorbeeld eentje aan je (huis)baas. Net als op de Academic toets wordt deelnemers aangeraden om hier 20 minuten de tijd voor te nemen. De tweede schrijfopdracht is een essay. Je krijgt een bekend onderwerp voorgeschoteld en moet jouw mening hierover op een goed gestructureerde manier verwoorden in minstens 250 woorden.

RESULTATEN

De IELTS schrijftoets wordt met pen en papier gemaakt. Je handschrift telt niet mee in de beoordeling, maar als de corrector niet kan lezen wat je hebt geschreven, werkt dat in je nadeel. Ook spelling telt mee. Je moet in de gehele toets Britse óf Amerikaanse spelling hanteren en fout gespelde woorden worden gemarkeerd.

De IELTS schrijftoets wordt beoordeeld met een score op schaal van 0 tot 9 en weegt even zwaar als de andere secties om het eindresultaat van het IELTS examen te berekenen.