DE IELTS SPREEKTOETS

De IELTS spreektoets vindt plaats in een interviewsetting, dus face-to-face met de examinator. Het gesprek wordt opgenomen om zo nodig opnieuw te worden beoordeeld. Het spreekonderdeel is hetzelfde voor zowel de IELTS Academic als de IELTS General Training. Het interview kan zowel op dezelfde toetsdag als de andere onderdelen worden afgelegd, als tot een week ervoor of erna. Dit verschilt per testcentrum. De IELTS spreektoets duurt ongeveer een kwartier.

Test gratis je Engels taalniveau

EXAMENSTRUCTUUR

De IELTS spreektest bestaat uit drie delen:

Deel 1 (maximaal 5 minuten): De interviewer vraagt de kandidaat om zichzelf voor te stellen. Hij kan vragen stellen over bekende onderwerpen als het thuisleven, familie, onderwijs, plannen, hobby's enzovoorts.

Deel 2 (maximaal 4 minuten): De student krijgt een op papier afgedrukte opdracht. Hij heeft één minuut de tijd om zich voor te bereiden en daarna twee minuten om te spreken. Daarna kan de interviewer nog vragen stellen.

Deel 3 (maximaal 5 minuten): De interviewer en de student hebben een discussie over een bepaald onderwerp, dat meestal hetzelfde is als het onderwerp uit deel 2.

RESULTATEN

De IELTS spreektoets wordt, net als de andere delen van het examen, beoordeeld met een score van 0 tot 9. Bij het beoordelen van het eindresultaat van het IELTS-examen weegt het spreekonderdeel even zwaar mee als alle andere secties.