SPREKEN OP DE TOEIC

De TOEIC spreektoets is het eerste deel van de TOEIC spreek- en schrijftoets. Het duurt 20 minuten en bestaat uit 11 spreekopdrachten. Je kunt hier 0 tot 200 punten halen en dit deel kan niet gemaakt worden zonder de TOEIC schrijftoets in dezelfde examensessie af te leggen. De TOEIC luister- en schrijftoets staat hier los van en kan eventueel in dezelfde sessie of op een ander moment worden afgelegd.

Je maakt de TOEIC spreektoets op een computer, dus niet in het bijzijn van een examinator. Je leest of hoort de opdrachten en neemt vervolgens het antwoord op. Jouw opnames worden bewaard en naar ETS gestuurd om te worden beoordeeld. Je TOEIC spreekresultaat wordt gebaseerd op hoe vloeiend en nauwkeurig je Engels spreekt in deze opdrachten.

EXAMENSTRUCTUUR

De TOEIC spreektoets bestaat uit zes vraagtypen in een vaste volgorde. Je moet deze delen verplicht in de juiste volgorde maken en kunt niet meer terug naar eerder gemaakte delen:

In deel 1 dvan de TOEIC spreektest leest de student twee geschreven teksten. Je krijgt 45 seconden voorbereidingstijd en 45 seconden om elke tekst te hardop voor te lezen. Per tekst krijg je een score van 0 tot 3 op basis van jouw uitspraak, intonatie en beklemtoning. Dit zijn vragen 1 en 2.

In deel 2 van de TOEIC spreektoets zie je een afbeelding die je hardop moet beschrijven. Je hebt een halve minuut de tijd om je voor te bereiden en krijgt dan 45 seconden de tijd om de afbeelding tot in detail te bespreken. Voor deze opdracht krijg je een score van 0 tot 3 op basis van je uitspraak, intonatie en beklemtoning, maar ook voor je Engelse grammatica en vocabulaire. Dit is vraag 3.

In deel 3 van de TOEIC spreektoets krijgen studenten drie alledaagse vragen voorgeschoteld, bijvoorbeeld: "Is er een plek waar je regelmatig naartoe gaat op vakantie?". Je krijgt 15 seconden de tijd voor elk van de eerste twee vragen, en een halve minuut voor de derde vraag. Je hebt geen voorbereidingstijd en de score voor elk antwoord valt opnieuw tussen 0 en 3. Dit zijn vragen 4, 5 en 6.

Deel 4 van de TOEIC spreektoets is hetzelfde als deel 3, hoewel studenten in dit deel wat achtergrondinformatie krijgen en hier steeds drie vragen over moeten beantwoorden. Je krijgt bijvoorbeeld een poster van een evenement te zien en moet vertellen wanneer het plaatsvindt en wie de hoofdgasten zijn. De achtergrondinformatie blijft zichtbaar tijdens het spreken. Je krijgt een halve minuut de tijd om de achtergrondinformatie te lezen, 15 seconden voor de eerste vraag, 15 seconden voor de tweede vraag en een halve minuut voor de laatste vraag. Elk antwoord wordt becijferd op een schaal van 0 tot 3. Dit zijn vragen 7, 8 en 9.

In deel 5 van de TOEIC spreektoets luister je naar een audiofragment waarin een probleem wordt besproken en moet je een oplossing daarvoor voorstellen. Na afloop van het fragment krijg je een halve minuut voorbereidingstijd en vervolgens één minuut om je antwoord op te nemen. Het is belangrijk dat je laat merken dat je het probleem heel erg goed begrijpt als je je antwoord inspreekt. Je score varieert van 0 tot 5. Dit is vraag 10.

In deel 6 van de TOEIC spreektest luistert je naar een korte opname over een bekend onderwerp en moet je vervolgens jouw mening over dat onderwerp geven. Je hebt 15 seconden om je voor te bereiden en 60 seconden om de opdracht in te spreken. Je score valt uit tussen 0 en 5. Dit is vraag 11.

STRATEGIE

Als je een van de vragen in de TOEIC spreektoets niet beantwoordt of dit in je eigen taal doet, worden nul punten toegekend. Het is dus altijd beter om in elk geval iéts in het Engels te zeggen, zelfs als je niet zeker weet of dat het juiste of complete antwoord is. Misschien haal je er alsnog een paar punten voor. Zorg dat je zo rustig en duidelijk mogelijk praat en elke vraag volledig beantwoordt. De persoon die jouw toets beoordeelt zit niet in dezelfde ruimte, dus bewegingen en gezichtsuitdrukkingen helpen niet om jouw antwoorden kracht bij te zetten.