TOEIC LUISTERTOETS

De TOEIC luistervaardigheidstest is het eerste onderdeel van de TOEIC luister- en leestoets. Het luisteronderdeel duurt 45 minuten en bestaat uit 100 meerkeuzevragen en de score valt tussen de 5 en 495 punten. TOEIC luisterscores kunnen uitgedrukt worden in ERK-niveaus A1 tot en met C1, dus niet in C2. Het TOEIC luisteronderdeel kan niet gemaakt worden zonder ook de TOEIC leessectie te maken in dezelfde sessie. De TOEIC Spreek- en schrijftoets staat hier echter los van. Deze toets kan optioneel in dezelfde sessie op of op een ander moment gemaakt worden.

EXAMENSTRUCTUUR

Het TOEIC-luisteronderdeel bestaat uit vier delen. De meeste studenten vinden het eerste deel gemakkelijker dan het laatste:

Deel 1 van de TOEIC-luistersectie vraagt studenten om tien opgenomen gesprekken te combineren met de tien afbeeldingen die daarin beschreven worden. De afbeeldingen zijn afgedrukt in het toetsboekje, maar de gesprekken niet. Die zijn alleen te beluisteren.

In deel 2 van de TOEIC-luistertoets luisteren studenten naar heel korte vragen of standpunten en kiezen zij bij elk voor een passend antwoord of reactie. Dit onderdeel telt dertig fragmenten en dertig vragen. De vragen en mogelijke antwoorden zijn niet afgedrukt in het toetsboekje, maar alleen te beluisteren.

Deel 3 van het TOEIC luisteronderdeel bestaat uit tien dialogen, met drie vragen per dialoog. In totaal zijn er dus dertig vragen om in te vullen. Zowel de dialogen als de vragen over de dialogen zijn opgenomen en de vragen staan ook in het toetsboekje, net als de vier mogelijke antwoorden. Je hebt ongeveer acht seconden de tijd om het antwoord in te vullen voordat de volgende dialoogvraag klinkt.

In deel 4 van de TOEIC luistersectie luisteren studenten naar tien korte monologen waar elk drie vragen bij horen. Ook hier komt het totaal dus neer op dertig vragen. Net als in deel 3 zijn de vragen zowel te beluisteren als te lezen in het testboekje. De monologen zijn alleen opgenomen. De vier mogelijke antwoorden staan alleen in het toetsboekje.

STRATEGIE

In alle onderdelen van de TOEIC luistertoets worden de geluidsfragmenten slechts één keer afgespeeld. Als de toets is begonnen, worden alle opnames achter elkaar afgespeeld, zonder pauzes of herhalingen. Vanwege dit verplichte tempo is het belangrijk dat je goed luistert naar alles wat je hoort, zorgvuldig het juiste antwoord probeert te kiezen en dan echt verdergaat. Mis geen fragment omdat je nog hard nadenkt over het antwoord van een eerder fragment.

Tijdens de luistertoets mag je geen aantekeningen maken. Géén antwoord opschrijven wordt altijd als 'fout' berekend, dus je kunt altijd nog beter gokken dan helemaal niets invullen. De fragmenten in de luistertoets zijn van mensen met een Amerikaans, Brits, Canadees of Australisch accent.