LEZEN OP DE TOEIC

De TOEIC leesvaardigheidstoets is het tweede deel van de TOEIC Luister- en leestest. Dit deel duurt 75 minuten (langer dan de luistersectie) en bestaat uit honderd meerkeuzevragen (even veel als in het luisterdeel). Op de leesvaardigheidstoets kun je 5 tot 495 punten scoren en een ERK-score van A1 tot en met C1, dus niet C2. Omdat je dit deel van de toets als tweede maakt, is het belangrijk dat je nog steeds geconcentreerd blijft.

De TOEIC leestoets kan niet gemaakt worden zonder in dezelfde sessie ook de TOEIC luistertoets te maken. De TOEIC Spreek- en schrijftoets staat hier los van, maar kan eventueel in dezelfde sessie of op een ander toetsmoment worden gemaakt.

EXAMENSTRUCTUUR

Net als de luistertoets bestaat de TOEIC leestoets uit vier onderdelen. De meeste studenten vinden het tweede deel het makkelijkst. Je kunt de vier delen maken in de volgorde die jij het prettigst vindt en ook zelf bepalen hoeveel tijd je aan elk onderdeel besteedt.

In deel 1 van de TOEIC leestest moeten studenten de gaten in veertig zinnen invullen. Deze staan in jouw toetsboekje geprint, inclusief telkens vier mogelijke antwoorden. Veel TOEIC-experts raden je aan om snel door dit deel te gaan, de vragen te beantwoorden die je makkelijk lijken, en later terug te komen op eventuele nog niet beantwoorde vragen.

In deel 2 van de TOEIC leestest staan vier teksten. In elk daarvan missen drie woorden, die op hun beurt voorzien zijn van vier mogelijke antwoordopties. In totaal bestaat deel 2 dus uit twaalf vragen. Veel studenten vinden dit het makkelijkste onderdeel van de TOEIC leestoets.

Deel 3 van de TOEIC leestoets bevat 28 tekstbegripvragen. Je leest zeven tot tien teksten en beantwoordt twee tot vijf vragen over elk. Ook hier heeft elke vraag vier antwoordopties, waaruit je er maar één kan kiezen. Veel studenten vinden dit deel lastig, omdat de teksten vrij lang kunnen zijn. Snel kunnen lezen en teksten snel kunnen begrijpen is essentieel om goed te scoren op dit onderdeel van de toets. Onthoud dat je de vragen en antwoorden al kunt bestuderen vóór je de tekst gaat lezen, zodat je daar tijdens het lezen alert op kunt zijn.

Deel 4 van de TOEIC leestest is hetzelfde als deel 3, hoewel je in dat deel steeds twee teksten krijgt en vijf vragen die met beide teksten te maken hebben. Dit deel van de toets bestaat in totaal uit acht teksten (vier combinaties) met vijf vragen per set, dus twintig vragen in totaal.

STRATEGIE

In bepaalde delen van de TOEIC leestoets is het echt belangrijk om geen tijd te verliezen. Lege antwoorden worden gemarkeerd als foute antwoorden, dus je kunt bij twijfel het beste maar gokken. Misschien heb je geluk en klopt het antwoord. Zoals bij elke meerkeuzetoets kun je het beste eerst de antwoorden wegstrepen waarvan je zeker bent dat die niet kloppen. Dit vergroot je kans op succes als je gokt.